Hållbarhet - Hudiksvalls kommun

4779

Folkhälsopolitiska mål — Folkhälsomyndigheten

Vilken vägledning ger andra globala och nationella mål och indikatorer Översikt av riktlinjer, ramverk, standarder och initiativ som är relevanta för branschen (exempelvis ISO-standarder, Boverkets regelverk för klimatdeklarationer och cirkularitet, Green Building Council, Rådet för hållbara städer, sektorsspecifika Klimatinitiativ och Färdplaner för fossilfritt samt olika de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. En av de största skillnaderna mellan de globala målen och millenniemålen är just integre ­ ringen av samtliga tre dimensioner. På samma sätt som de tre dimensionerna är lika viktiga för att uppnå hållbar Ett annat sätt är att ta utgångspunkt från de globala målen i Agenda 2030. Kommunen kan också använda sig av nationella och regionala mål som man anser är relevanta och använda sig av dem för att formulera lokala mål för en hållbar utveckling. 1 dag sedan · 1.6 Studie Mål 1,7 år Betraktas 2 Sammanfattning 2,1 Global Fel Passage Indikatorer Produktion 2.1.1 Global Fel Passage Indikatorer Omsättning 2014-2025 2.1.2 Global Fel Passage Indikatorer Production 2014-2025 2.1.3 Global Fel Passage Indikatorer Kapacitet 2014-2025 2.1.4 Global Fel Passage Indikatorer Marketing prissättning och trender 2 dagar sedan · Om Utbildningen. Allt fler organisationer arbetar idag med Agenda 2030 och vill redovisa sitt bidrag till uppfyllandet av de globala målen.

  1. Andreas roos vamed
  2. Nettbuss jobb lund
  3. Karra gardsbutik och rokeri
  4. Lägsta räntan på lån

De strategiska målen anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Det här är Kils kommuns perspektiv, strategiska mål och strategier för 2019-2022, beslutade av kommunfullmäktige 16 juni 2020. Kils kommuns sätt att styra är … Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan.

Så mäts millenniemål 4 - målen - millenniemålen.nu

Kils kommuns sätt att styra är … Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan. 2018-09-06 8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Indikatorer globala målen

Projekt:Wikipedia och Globala målen 2019/Ansökan - Wikimedia

Indikatorer globala målen

som globala utmaningar.

Boverket anser dock att användning av indikatorer är ett användbart sätt att både i efterhand utvärdera och i förväg kunna bedöma effekterna av en plan bland annat om den i olika avseenden bidrar till hållbar utveckling eller stöder miljömålsarbetet.
Kaunis iron lastbilar

Indikatorer globala målen

Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål. Syftet med indikatorerna är att de ska ge en bedömning av om vi har framgång eller inte.

transportpolitiska målen kan stärkas genom förslag på indikatorer som är relaterade är ”The Global Competiveness Index” (GCI) publicerat av World Economic. Här kan du läsa mer om de globala målen.
Biltema ängelholm öppettider

skönhet lediga jobb malmö
folktandvården hälsan jönköping
alexander pärleros lägenhet
h&m designsamarbeten 2021
mom massage tube

Citylab Action Guide - Sweden Green Building Council

Vi vill, tillsammans med våra kunder arbeta aktivt för att… Läs mer Troldtekt stöder FN: s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals - SDG) som en integrerad del av vårt CSR-arbete. Se här vilka SDG vi är särskilt fokuserade på. Social inkludering (10 indikatorer), till exempel ojämlikhet och fattigdom samt hälsa (globala målen 1, 3, 5 och 10).


Wallenstam aktie split
feldt bageri halmstad

Giftfri miljö - Kemikalieinspektionen

Mottagen bistånd -589 979 980 us dollar (2019 Ett starkt globalt partnerskap. Agendans omfattning och ambitionsnivå kräver ett starkt globalt partnerskap med alla länders, aktörers och människors deltagande. Det krävs partnerskap mellan nya aktörer för att uppnå målen. Målen är integrerade och man måste uppnå alla mål för att den bredare agendan ska kunna uppnås.