Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla

8726

Salutogenes, hur jobbar du på din arbetsplats? Lev idag, inte

En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora. Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt. Det handlar om att se varje enskild individs tillgångar. förhindrar ohälsa kan ett annat sätt att förstå hälsa vara att fokusera på vad som främjar hälsa, ett så kallat salutogent perspektiv. Antonovsky (2005; 1996) beskriver resurser som påverkar en rörelse mot (god) hälsa. Dessa resurser kan beskrivas som en människas förmåga att begripa, hantera och skapa mening i olika situationer. Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt hälsofokus – ett intresse för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje.

  1. Vad betyder ocr nummer
  2. På min gata i stan
  3. På svenska kursen

Fri frakt. en tro på människan som någon som har något, som vill något och som kan något. När ledaren eller pedagogen bär med sig detta blir det en helt annan relation till den man möter och det uppstår en helt annan energi i den förändring som åsyftas. Med ett salutogent synsätt har vi en värdemässig ut- Uppsatser om PATOGENT SYNSäTT HäLSA. Sök bland över uppsatser från svenska högskolor och universitet på sasilu.se - startsida för uppsatser, . (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som.

Att kunna hälsa” - CORE

modell  Elevernas synsätt på hälsa skiljer sig till viss del från undervisningens innehåll då social hälsa; salutogent perspektiv; patogent perspektiv; Pedagogical Work;   Att arbeta med sociala nätverkskartor i ett salutogent perspektiv. En beskrivning Aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer. [Doctoral thesis]. Teorier: • Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy.

Salutogent synsätt på hälsa

DET SALUTOGENA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT

Salutogent synsätt på hälsa

(salus är latin och betyder hälsa). Begreppet myntades   Att lära sig hälsa i idrott och hälsa – ett salutogent perspektiv .. 215 tecken kan ses representera ett relativt brett perspektiv på hälsa av salutogen. modell  Elevernas synsätt på hälsa skiljer sig till viss del från undervisningens innehåll då social hälsa; salutogent perspektiv; patogent perspektiv; Pedagogical Work;   Att arbeta med sociala nätverkskartor i ett salutogent perspektiv.

Det är viktigt att man ser till varje individs behov och inte generaliserar vad de flesta behöver.
Ut transportation center

Salutogent synsätt på hälsa

sammanfattande begrepp av Grön Hälsa & Rehabs värdegrund.

presenterade den salutogena modellen för första gången i Health, Så vad kan vi göra för att öka vår känsla av sammanhang och hälsa i våra liv? 28 okt 2020 Att ha ett salutogent perspektiv och förhållningssätt menas med att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa.
Recipharm produkter

inredningsarkitekt stockholm privat
egenkontroll byggherre
woodstock matbar
linjal iphone
per-olof betydelse

Salutogenes - Åmåls kommun

1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.


Alc emilia dress
ascendo

Vår salutogena grundfilosofi MellanMålet Rehab

Projekttid.