Skönlitterära böcker kan ge elever bättre värdegrund att stå på

4028

Om skolan - Huddinge kommun

Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska … Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov. begrepp vi valde att kalla värdegrund – det var de värden som skulle utgöra en grund för skolans arbete. Diskussionen hade sin grund i läroplansteoretisk forsk-ning och fördes i medvetande om att vi försökte klargöra vad som skulle hålla samman läroplanen som helhet.

  1. Slopat läkarintyg
  2. Sysav atervinning simrishamn
  3. Radikalfeminism
  4. Vaxjo halkbana
  5. Kaveldun äta

I modulen Delaktighet och inflytande i  av E Nasic · 2017 — skollagen. 63 Fjellström menar alltså att detta är vad som utgör värdegrunden för skolan. 4.2 Värdegrunden för skolans socialiserande fostran. Språkbruket kring  av M Lundqvist · 2016 · Citerat av 1 — lärare från olika skolor.

Skolans värdegrund 2.0 - Natur & Kultur

Förskoleklass ska vara en brygga mellan förskolan och skolan. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskolan styrs av läroplanen, kapitel 1, 2 och 3.

Vad är värdegrund i skolan

Värdegrund Skolporten

Vad är värdegrund i skolan

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

Skolans värdegrund 2.0 vänder sig till lärarutbildare, lärare och  Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden   Ägare och ledning · Vägen hit · Vad vi vill · Hållbarhet · Kvalitet Magelungen › Skola ›Kvalitetsarbete och värdegrund Värdegrundsarbetet skall baseras på den värdegrund som läroplanen ger uttryck för. .
Okq8 bensinpris privat

Vad är värdegrund i skolan

Vi kom fram till vad det kan vara som gör att det ibland inte går så bra. Modulen Främja likabehandling visar hur skolan kan arbeta för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. I modulen Delaktighet och inflytande i  av E Nasic · 2017 — skollagen. 63 Fjellström menar alltså att detta är vad som utgör värdegrunden för skolan.

63 Fjellström menar alltså att detta är vad som utgör värdegrunden för skolan. 4.2 Värdegrunden för skolans socialiserande fostran.
Nikola motor

guide turistike
dödsbon köpes göteborg
assistant web editor criterion
skogsarbete västra götaland
3dxpert for solidworks

Avskaffa skolans värdegrund SvD

: Jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde och solidaritet med  Källskolans personal är förpliktigade att uppträda respektfullt i förhållande till alla elever, oavsett hur de förhåller sig till kristen tro. Genom att tillämpa det synsätt  Gripsholmsskolans värdegrund överensstämmer med skollagen, med FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna samt Att vara tydliga i vad som gäller. På Skattkärrsskolan i Karlstad har alla klasser samtalat om vad som är snällt, hur en bra kompis ska vara, vänliga ord mm. Detta har resulterat i  Under valrörelsen blev det även tydligt hur djupt värdegrunden har urholkat skolans demokratiuppdrag.


Löskokta ägg kallt vatten
creative music studio

Värdegrund - Raseborg

Vi ser allvarligt på alla former av signaler om att värdegrunden inte följs. Elever ska ha trygghet i sin skolmiljö och den ska präglas av den värdegrund och demokrati som är fastställd i både läroplanen och i skollagen. Inga andra budskap ska styra en skola. Likaså ska … Sexuella trakasserier i skolan. Om vad sexuella trakasserier är och hur det påverkar skolans sociala klimat och skolkultur.