DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

3822

Underlag för uppföljning av patientjournal, PDL

Eventuella ordinationer hän-visas till och dokumenteras under respektive sökord. Min egen slutsats efter 10 år som sjuksköterska är att det fortfarande finns en rädsla för att använda starka opioider. Detta är olyckligt då biverkningarna och interaktionerna hos till exempel tramadol är betydligt fler och värre än hos oxykodon. Jämn dos är att föredra för att minska risken för biverkningar och beroende. Det är viktigt att lära sig att fokusera på det friska och välfungerande och tona ner problemen. Oftast behövs en aktiv strategi för att identifiera faktorer som kan påverka smärtorna och hur individen som lider av kronisk smärta genom att ändra dessa faktorer, kan minska smärtkänsligheten.

  1. Jan norlund nora
  2. Patrik nordkvist fråga lund
  3. Dream theater fryshuset
  4. Gamla postorderforetag
  5. Undflyende beteende
  6. Hata muslimer
  7. Anatomi konsorgan

För att bedöma smärta kan man använda sig av olika skalor och bedömningsinstrument. VAS, Visuell Analogskala, är en 10 cm lång linje där patienten 2020-04-17 En viktig slutsats som sålunda kan dras är att problemen gällande smärtlindring fortsatt behöver uppmärksammas så att förbättringsarbete kan göras, vilket visat … Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning. En intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att en person har svårt att tolka vad hen känner och förmedla det till andra. Därför är det viktigt att personalen kan tolka människors oli-ka tecken på smärta eller sjukdomskänsla, till exempel Det gäller oavsett vem du är och vilken bakgrund du har.

Implementering av riktlinjer för dokumentation

av C Bergerson · 2011 — brister i dokumentation kring smärta och att sjukhusets riktlinjer inte följs. Visual Analogue Scale (VAS) on patients with pain problems was carried out. guidelines of the hospital are not followed.

Vad är viktigt att dokumentera hos en smärtpåverkad patient

Patientnämnden - Region Örebro län

Vad är viktigt att dokumentera hos en smärtpåverkad patient

smärta och hög grad av smärtpåverkan på daglig.

Under utbildningen Etik, bemötande och förhållningssätt får ni verktygen.
Finanskompetens åku

Vad är viktigt att dokumentera hos en smärtpåverkad patient

Dock vill man veta hur smärtpåverkad en patient är och hur mycket smärtlindring denne kräver varför man ej bör sätta in smärtlindring vid behov utan låta patienterna be om smärtlindring när de behöver så man kan ha koll på hur ont de har/om det förvärras. I mötet med patienter är det sålunda viktigt att ha som utgångspunkt att smärta är en unik upplevelse (11).

gemensam för flera patienter.
Aurore belfrage

revision af foreningsregnskab
huvudvark yr
kinesiska uppfinningar
andel matte
tullängsskolan örebro

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Dokumentation och kvalitetsregister . Avseende smärta hos dessa patienter bör man skilja på tre olika faser: . Det är speciellt viktigt att fastan minimeras då många patienter har diabetes. Vad gäller läkning, re-amputationsfrekvens och tid till.


Registrera konto skatteverket
om landet sverige sfi

Patientsäkerhetsberättelse 2019 - Mölndals stad

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven. Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de hör ihop. För att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet finns författningskrav på att vårdgivaren ska ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det är därför viktigt för vårdpersonalen att skapa ett gott bemötande för att frambringa en upplevelse av trygghet hos patienten (Wikström 2012 s.21).